--->

بازگشت
خدمات ریلی

خدمات ریلی

با بهره گیری از تجربیات و کارکردهای گذشته شرکت سبحان ترابر آسیا طی سالها فعالیت و استفاده ازمزایا و امکانات و تجهیزات خود در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای خود درزمینه ارائه خدمات حمل ونقل با کیفیت ، انبارداری و خدمات لجستیکی و پشتیبانی در داخل و خارج از کشور متمرکز شده است و با پیگیری های انجام شده در این زمینه ، این شرکت ، نهایت سعی خود را در کسب سهم عمده ای از بازار حمل و نقل در داخل و خارج از کشور به کار می گیرد،اجرای این راهبردها ، ارتباط نزدیکی به درک مقاصد تشریحی در طرحها و اهداف آینده شرکت دارد .

خدمات ریلی ایمن در شرایط  کامل ، زمان ، محل مناسب  و منطبق با هر بودجه ای بعنوان شرایط ایده آل حمل می باشد .

 همچنین واقف هستیم که محموله شما بخش حیاتی از تجارت شماست نه چیز دیگر ، ممکن است وسیله ای باشد که در خط تولید شما حائزحساسیت و اهمیت است  ،  و یا اقلامی باشد که شما قول آنها را در زمانی معین به مشتری داده اید ، هر چه هستند و هر کجا قرار دارند برای شما حائز اهمیتند . خواست شما ایمنی محموله و داشتن اطمینان مطلق از ارسال سالم و کامل آن بنحوی اقتصادی و در کوتاهترین زمان ممکن است . شرکت شما ، کارکنان و مشتریان شما از ما انتظار رعایت کلیه ملاحضات اساسی را البته دارند .

خدمات ریلی