--->

بازگشت
خدمات دریایی

خدمات دریایی

شرکت حمل و نقل بین المللی سبحان ترابر آسیا در تجارت با سایر شرکتهای حاضر در این گروه از پتانسیل ها و خدمات موجود جهت جلب اعتماد مشتریان در ماموریتهای کشوری و بین المللی استفاده می کند و با استفاده از مزایای همکاری متقابل با شرکت های مختلف حمل و نقل دریایی دیگر و با ارائه نرخهای مناسب و رقابتی آماده سرویس دهی به مشتریان و صاحبان کالا دراقصی نقاط جهان می باشد .

حمل دریایی کالا به روش مستقیم از اقصی نقاط جهان به ویژه اروپا به کلیه بنادر ایران و بلعکس

شرکت سبحان ترابر آسیا قادر به حمل و نقل دریایی کالا به صورت مستقیم از اکثر بنادر دنیا به بنادر ایران می باشد . در حمل و نقل دریایی کالا به روش مستقیم کالا بدون تغییر کشتی یا کانتینر به بندر مقصد حمل می گردد . در حمل دریایی کالا به روش مستقیم ، هزینه های حمل بسیار کمتر ،اقتصادی تر و زمان حمل کالا کوتاه تر می باشد این شرکت دارای تجربه کافی و درخشان در حمل و نقل دریایی کالا به روش مستقیم و تخصصی از کلیه بنادر آسیایی نظیر کلیه بنادر چین ، تایوان  ...... و همچنین کلیه بنادر اروپایی با ارائه سرویس های ویژه و قیمت های رقابتی می باشد .

حمل و نقل دریایی که در آن تجربه و شناخت داریم  :

حمل و نقل دریایی به روش (کراس استافینگ ) Cross Stuffing   : شرکت سبحان ترابرآسیا قادر به حمل دریایی کالا از بنادری که امکان ارسال کالا به صورت مستقیم به ایران نمی باشد ، به روش Cross Stuffing  می باشد در این روش حمل و نقل دریایی ، کانتینر حاوی محموله از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال می یابد که معمولاً Cross Suffing  در بندر جبل علی صورت می گیرد این شرکت نیز قادر به حمل دریایی به روش  Cross Stuffing  برای مشتریانی که تمایل به صدور مجدد بارنامه با شرایط درخواستی و مورد نظر خود می باشد  .  

حمل و نقل دریایی کالا به روش کالا به روش (ترانشیب)   Transshipment  : شرکت سبحان ترابر آسیا همچنین قادر به حمل و نقل دریایی کالا به روش ترانشیب ، حمل و نقل دریایی کالا از طریق تغییر کشتی می باشد ، برای بنادری که امکان حمل دریایی کالا از آنجا به صورت مستقیم نمی باشد ، دارا می باشد . جریان انتقال غالباً با تخلیه و بارگیری مجدد کالا همراه است .

حمل و نقل دریایی کالا به روش (چارترینگ ) Chartering  :  شرکت سبحان ترابر آسیا برای حمل و نقل دریایی کالاهایی که به صورت حجیم می باشند و بارهایی که بدون هیچ گونه بسته بندی وارد کشتی می گردند  نظیر آرد ، گندم ، شکر ، پنبه و غیره تدابیری اندیشیده و قادر به حمل دریایی این کالاها به روش اجاره کشتی ، رزرو یا چارترینگ کشتی می باشد .

حمل و نقل دریایی کالا به روش گروباز و پروژه ای  :  شرکت سبحان ترابر آسیا با برخورداری ازامکانات گسترده در زمینه حمل و نقل دریایی قادر به ارائه سرویس های مطمئن و ویژه جهت حمل دریایی کالا و همین طور حمل دریایی محموله های صادراتی و وارداتی به صورت گروباز و پروژ های می باشد این شرکت همچنین قادر به حمل دریایی کالاهای متنوع اعم از خشک ، مایع و غیره را در وزن و حجم های مختلف به صورت گروباز از ایران به سایر نقاط دنیا و بالعکس را دارا می باشد .

حمل و نقل دریایی کالاهای فله (BULK)  :  شرکت سبحان ترابر آسیا قادر به حمل و نقل دریایی کالاهای فله می باشد و کالاهای فله ای کالاهایی هستند که بدون هیچ گونه بسته بندی وارد کشتی می گردند  . مانند آرد ، شکر ، پنبه ، غلات ، سنگ آهن ، سیمان ، املاح مدنی ، فسفات ، ذغال و غیره

حمل و نقل دریایی کالا با کانتینر یخچالی  :  شرکت سبحان ترابر آسیا قادر به ارائه خدمات یخچالی در خصوص حمل کالاهای فاسد شدنی از قبیل ماهی ، میگو و ..  به  صورت دریایی  می باشد  .

صدور مجدد بارنامه دریایی :  شرکت سبحان ترابر آسیا قادر به حمل و نقل دریایی کالا به روش غیر مستقیم بوده و در این حالت برای مشتریان بارنامه با شرایط درخواستی صادر خواهد گردید  .

 

خدمات دریایی