--->

بازگشت به لیست
سبحان ترابر آسیا

سبحان ترابر آسیا

شـــــــرکت حمـــل و نقــــل بین المـــــللی سبـــــــحان ترابر آســــــــیا

زمـینــی   ،   دریـائــی  ،  هـوائــی  ،  ریـلــی   و تـرانـزیـت

حمل و نقل بین المللی – حمل دریایی – حمل ریلی – حمل زمینی – صادرات – واردات – ترخیص - حمل به بغداد- حمل به کربلا – حمل به اربیل عراق- حمل به سلیمانیه عراق- حمل به عراق – حمل به نجف - حمل به باکو- حمل به ترکیه – خدمات گمرکی – امورات گمرکی - حمل و نقل – ترانزیت – محموله های ترافیکی – محموله های فوق سنگین – مشتاقات نفتی – شرکت های حمل و نقل بین المللی – شرکت حمل و نقل – شرکت حمل و نقل بین المللی سبحان ترابر آسیا – شرکت سبحان ترابر آسیا – سبحان ترابر آسیا - حمل نقل خارجی - حمل و نقل داخلی - حمل بار- بغداد- کربلا-نجف-قطر-عمان-باکو-سلیمانیه-اربیل-عراق-

 حمل بارزمینی به عراق ؛ صادرات کالا به ناصریه ؛ حمل مستقیم باربه عراق ؛ صادرات باربه کویت ؛ ارسال بار به عراق؛  صادرات کالا به کویت ؛ حمل بار به کردستان عراق  ؛ صادرات به بغداد ؛ حمل کالا به جنوب عراق ؛ ارسال باربه بغداد ؛ شرکت حمل ونقل به عراق ؛ ارسال کالا به بغداد ؛ حمل باربه باکو؛ صادرات به کربلا ؛ ترانزیت کالا به عراق ؛ صادرات به حله ؛ حمل خرده بار به عراق ؛ صادرات به نجف  ؛ حمل بار به اربیل عراق ؛  صادرات به کربلای معلی  ؛ حمل کالا به اربیل عراق صادرات به اربیل عراق  ؛ قیمت حمل باربه عراق ؛ صادرات به کردستان عراق  ؛ حمل کالا به عراق ؛ صادرات به بصره  ؛ قوانین صادرات به عراق  ؛ صادرات به عراق ؛ نحوه صادرات به عراق ؛صادرات به کوت  ؛ شرایط صادرات مواد غذایی به عراق ؛ حمل به کربلا ؛ مدارک لازم برای صادرات به عراق ؛ حمل به مهران  ؛ واردات ازعراق ؛ حمل کالا به کربلای معلی  ؛ ترخیص کالا ازمرز مهران ؛ حمل کالا به نجف اشرف ؛ تعرفه صادرات به عراق  ؛ حمل به نجف  ؛ تخلیه وبارگیری درمرزهای عراق ؛ حمل به حله عراق ؛  صادرات کالا به کربلای معلی ؛  حمله کالا به بصره  ؛ صادرات بار به نجف اشرف ؛ حمل باربه بصره ؛ صادرات بار به کربلای معلی ؛ حمل کالا به بصره صادرات کالا به نجف اشرف ؛ حمل بار به بصره ؛ صادرات به کربلا معلی ؛حمل به بصره ؛ صادرات به نجف اشرف ؛ حمل کالا به جنوب عراق  ؛  صادرات بار به حله ؛ حمل باربه جنوب عراق  ؛  صادرات کالا به حله ؛ حمل به جنوب عراق  ؛ صادرات بار به بصره ؛ حمل به شمال عراق ؛  صادرات کالا به بصره ؛ حمل بار به شمال عراق  ؛ صادرات کالا به بغداد ؛ حمل کالا به شمال عراق ؛ صادرات باربه بغداد ؛  ارسال باربه شمال عراق  ؛  صادرات بار به ناصریه  ؛ ارسال باربه جنوب عراق ؛ حمل به حله ؛  ارسال بار به کردستان عراق ؛ ارسال باربه اربیل  ؛ ارسال باربه سلیمانیه ؛ حمل باربه اربیل عراق ؛  حمل باربه سلیمانیه

تخلیه در مرز عراق،  حمل و نقل ، حمل و نقل زمینی ،حمل و نقل

  سرویس منظم و مستقیم کامیون  از بندرعباس و کلیه شهرهای ایران  به تمام کشورهای همسایه

کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
کراس استافینگ
استافینگ
استافینگ
استافینگ
استافینگ
استافینگ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ
ترانشیپ


 سرویس ترانزیت خارجی بصورت زمینی و ریلی از طریق کلیه مرزهای ورودی و خروجی مجاز کشور

 سرویس ترانزیت داخلی از مرزها و بنادر ورودی به مقصد گمرکات ، مناطق آزاد و ویژه

 تعیین مسیر و وسیله مناسب با توجه به نوع و خصوصیات کالا به منظور به حداقل رساندن هزینه حمل (خدمات مشاوره ای به مشتریان بابت تعیین بهترین مسیر حمل جهت کاهش هزینه ها )

 حمــــــل تخصصی مستقیم  و غیرمستقیم محمولات صادراتی به کشورهای عراق (اربیل –سلیمانیه –بغداد -سامرا – کربلا –بصره- نجف - الاماره و ....) آذربایجان(باکو)-ترکیه (استانبول – مرسین – دوغوبایزیدو ...) سوریه- لبنان و ......... بر حسب درخواست مشتری

 دارای امکانات و دفاتر رسمی  در کشورهای عراق (اقلیم کردستان ) باکو و امارات متحده عربی ( دبی )  جهت خدمات بهتر و حمل محمولات صادرات و واردات وترانزیت

  انجام کلیه امورات صادراتی به تمام نقاط  دنیا اعم از (دریائی – زمینی – ریلی – هوائی)

 ارائه خدمات حمل و نقل هوائی کلیه محصولات با استفاده از معتبرترین خطوط هواپیمائی ایرانی و غیر ایرانی

 دارای تیم خبره بازاریابی و عملیاتی

 ارایه کلیه خدمات مورد نیاز در کلیه مرزهای رسمی کشور

 ارایه اطلاعات به مشتریان به صورت لحظه ای از زمان اخذ سفارش تا رسیدن محموله به مقصد

 حمـــــل محمـــولات ترافیکـــــی و سنـــــگین

 ارایه دهنده خدمات تخصصی امـــــورات گمـــــرکی در زمینه صـادرات ؛ واردات ؛ تـرانـزیت داخلــی و خارجـی

 حمــــــل مشـــتقات نفتــــــی

 حمــــــل تخصصی کالا از کلیه بنادر کشور چین.

 حمــــــل تخصصی کالا از کلیه بنادر شمالی و جنوبی کشور.

 حمــــــل تخصصی کالا از کلیه بنادر کشور امارات.

 حمــــــل تخصصی کالا از بنادر کلیه کشور های اسیای و اروپایی.

 حمــــــل دریایی، جاده ای و ترکیبی از کلیه مبادی و بنادر کشورهای دنیا به اقصی نقاط جهان.

 ارسال کانتینر به محل درب انبار و کارخانه ( مبدا ) جهت بارگیری و  حمل از طریق دریایی و   زمینی  ، تا  تحویل کانتینر در انبار های مقصد تعیین شده .

 انجام کلیه امور و حمل مربوط به کالاهای مرجوعی

ما اطمیــــــــنان را بوجــــــــود مـــــی آوریم.

حمل کالا از ایران به روسیه

قیمت حمل بار به روسیه

حمل بار از ایران به روسیه

حمل بار به روسیه

حمل هوایی بار به روسیه

حمل و نقل روسیه

ارسال بار به روسیه

ارسال کالا به روسیه

حمل کالا از ایران به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

قیمت حمل بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل بار از ایران به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل هوایی بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل و نقل به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
ارسال بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
ارسال کالا به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

حمل کالا از ایران به روسیه

قیمت حمل بار به روسیه

حمل بار از ایران به روسیه

حمل بار به روسیه

حمل هوایی بار به روسیه

حمل و نقل روسیه

ارسال بار به روسیه

ارسال کالا به روسیه

حمل کالا از ایران به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

قیمت حمل بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل بار از ایران به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل هوایی بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل و نقل به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
ارسال بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
ارسال کالا به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

حمل کالا از ایران به روسیه

قیمت حمل بار به روسیه

حمل بار از ایران به روسیه

حمل بار به روسیه

حمل هوایی بار به روسیه

حمل و نقل روسیه

ارسال بار به روسیه

ارسال کالا به روسیه

حمل کالا از ایران به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

قیمت حمل بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل بار از ایران به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل هوایی بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل و نقل به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
ارسال بار به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
ارسال کالا به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

حمل بار یخچالی  از ایران به روسیه

قیمت حمل بار یخچالی  به روسیه

حمل بار صادراتی  از ایران به روسیه

حمل بار صادراتی و یخچالی و میوه به روسیه

ارسال باریخچالی و میوه  به روسیه

حمل بار یخچالی  از روسیه به ایران

قیمت حمل بار یخچالی  از روسیه به ایران

حمل بار صادراتی از روسیه به ایران

حمل بار صادراتی و یخچالی و میوه از روسیه به ایران

ارسال باریخچالی و میوه  از روسیه به ایران

 
حمل بار یخجالی و صادراتی و میوه از ایران به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

قیمت حمل باریخجالی و صادراتی و میوه  به مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک

 
حمل باریخجالی و صادراتی و میوه  از مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک به ایران

 
حمل باریخچالی و صادراتی و میوه از مسکو ، سنت پترزبورگ ، سچی ، داگمیس ،ترزک ، سرپاخو ،آناپا ،کاروو ،پسکو ،ولزک ،پالکوو، ولادیمیر ،لاکینو، میشکین ،نیزنوارتوسک به ایران

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی ، شرکت حمل و نقل بین المللی

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

کراس استافینگ

استافینگ

استافینگ

استافینگ

استافینگ

استافینگ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

ترانشیپ

حمل کالا از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

ارسال کالا از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

حمل ونقل کالا از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

حمل ونقل بین المللی کالا از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

حمل ونقل بین المللی بار از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

حمل بار از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

ارسال بار از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

حمل ونقل بار از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

حمل و نقل از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

حمل و نقل زمینی از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

حمل و نقل بین المللی زمینی از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

حمل و نقل بین المللی جاده ای از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

حمل و نقل بین المللی زمینی  از/به -آلمان --ترکیه-عراق- افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- ترکمنستان- ازبکستان-تاجیکستان -اروپا -گرجستان -عمان -ترکیه-روسیه- آذربایجان -آمریکا-استرالیا-کانادا-هند-انگلستان- سوئد-دبی-چین - مالزی- تایلند-ژاپن- سوریه -اوکراین -مولداوی -به ایران

خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ

حمل و نقل دریایی کالا به روش ( کراس استافینگ ) Cross Stuffing

حمل و نقل دریایی کالا به روش (ترانشیپ) Transshipment

حمل و نقل دریایی کالا به روش (چارترینگ)  Chartering

حمل و نقل دریایی کالا به روش گروپاژ و پروژه‌ای

حمل و نقل دریایی کالاهای فله (BULK)

حمل و نقل دریایی کالا با کانتینر یخچالی

صدور مجدد بارنامه دریایی

خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ

حمل و نقل دریایی کالا به روش ( کراس استافینگ ) Cross Stuffing

حمل و نقل دریایی کالا به روش (ترانشیپ) Transshipment

حمل و نقل دریایی کالا به روش (چارترینگ)  Chartering

حمل و نقل دریایی کالا به روش گروپاژ و پروژه‌ای

حمل و نقل دریایی کالاهای فله (BULK)

حمل و نقل دریایی کالا با کانتینر یخچالی

صدور مجدد بارنامه دریایی

خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ

حمل و نقل دریایی کالا به روش ( کراس استافینگ ) Cross Stuffing

حمل و نقل دریایی کالا به روش (ترانشیپ) Transshipment

حمل و نقل دریایی کالا به روش (چارترینگ)  Chartering

حمل و نقل دریایی کالا به روش گروپاژ و پروژه‌ای

حمل و نقل دریایی کالاهای فله (BULK)

حمل و نقل دریایی کالا با کانتینر یخچالی

صدور مجدد بارنامه دریایی

خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ خدمات لجستیکی – استریپ و استافینگ

حمل و نقل دریایی کالا به روش ( کراس استافینگ ) Cross Stuffing

حمل و نقل دریایی کالا به روش (ترانشیپ) Transshipment

حمل و نقل دریایی کالا به روش (چارترینگ)  Chartering

حمل و نقل دریایی کالا به روش گروپاژ و پروژه‌ای

حمل و نقل دریایی کالاهای فله (BULK)

حمل و نقل دریایی کالا با کانتینر یخچالی

اینکوترم

۱. EXW تحویل درب کارخانه

FCA .2 تحویل در نقطه اي معین در کشور مبدأ

۳. CPT کرایه حمل پرداخت شده

4. CIP کرایه و بیمه حمل پرداخت شده

DAT .5 تحویل در پایانه کشور مقصد

DAP .6 تحویل در نقطهاي معین در کشور مقصد

DDP .7 تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

FAS .8 تحویل در کنار کشتی

9. FOB چیست ؟ فوب چیست؟

CFR .10 هزینه و کرایه حمل

CIF .11 هزینه، کرایه و بیمه حمل

اینکوترم

۱. EXW تحویل درب کارخانه

FCA .2 تحویل در نقطه اي معین در کشور مبدأ

۳. CPT کرایه حمل پرداخت شده

4. CIP کرایه و بیمه حمل پرداخت شده

DAT .5 تحویل در پایانه کشور مقصد

DAP .6 تحویل در نقطهاي معین در کشور مقصد

DDP .7 تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

FAS .8 تحویل در کنار کشتی

9. FOB چیست ؟ فوب چیست؟

CFR .10 هزینه و کرایه حمل

CIF .11 هزینه، کرایه و بیمه حمل

اینکوترم

۱. EXW تحویل درب کارخانه

FCA .2 تحویل در نقطه اي معین در کشور مبدأ

۳. CPT کرایه حمل پرداخت شده

4. CIP کرایه و بیمه حمل پرداخت شده

DAT .5 تحویل در پایانه کشور مقصد

DAP .6 تحویل در نقطهاي معین در کشور مقصد

DDP .7 تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

FAS .8 تحویل در کنار کشتی

9. FOB چیست ؟ فوب چیست؟

CFR .10 هزینه و کرایه حمل

CIF .11 هزینه، کرایه و بیمه حمل

اینکوترم

۱. EXW تحویل درب کارخانه

FCA .2 تحویل در نقطه اي معین در کشور مبدأ

۳. CPT کرایه حمل پرداخت شده

4. CIP کرایه و بیمه حمل پرداخت شده

DAT .5 تحویل در پایانه کشور مقصد

 
 

سبحان ترابر آسیا